7.05.2015

Witam czwartkowo starym żartem: … A pewna pani spod baru , … przestała się lekko prowadzić, wcale nie w ramach Solidarności – ino z powodu starości ;=)

Dodaj komentarz