lekcja polskiego ;)

Pani od polskiego pyta uczniów o podanie dwóch zaimków osobowych ? … może Jaś wie? …KTO? …JA? ,., bardzo dobrze siadaj ,., piątka :)

Dodaj komentarz